border=

W roku szkolnym 2021/2022 odbędą się wywiadówki w terminach:

8 września 2021 - I zebranie rodziców

15 grudnia 2021 - II zebranie rodziców

18 maja 2022 - III zebranie dla rodziców

 W roku szkolnym 2021/2022 odbędą się konsultacje dla rodzicó w terminach:

20 października 2021 - I konsultacje dla rodziców

17 listopada 2021 - II konsultacje dla rodziców

26 stycznia 2022 - III konsultacje dla rodziców

23 marca 2022 - IV konsultacje dla rodziców

20 kwietnia 2022 - V konsultacje dla rodziców

Wszystkie konsultacje i zebrania z rodzicami odbędą się o godzinie 17:00