Serwitut-jeszcze na początku XIX w był traktowany jako część Dziedzic. Nazwa Serwitut jest pochodzenia łacińskiego i określała prawo obciążające nieruchomość. Serwitut często były dla  chłopów prawem do wypasu bydła na łąkach i dawały prawo do pozyskiwania drewna na opał w pańskim lesie. Atrakcjami Serwitutu między innymi są

  • Leśniczówka w Serwitucie

  • Kapliczka z figurą Matki Bożej Fatimskiej

  • Krzyż przed domem rodziny Kudla w Serwitucie

  • Krzyż przed domem rodziny Różyczka w Serwitucie

  • Dzwonnica w Serwitucie.