Na początku XIX wieku tutejsza szkoła katolicka była przepełniona. Uczęszczały do niej dzieci nie tylko z Racławiczek, ale również ze Ścigowa i Kopaliny. W 1827 r. na jednego nauczyciela przypadało 292 uczniów. Sytuacja ta w praktyce nie była tak drastyczna, gdyż wielu dzieci często nie przysyłano do szkoły. Z biegiem czasu ''stara'' szkoła znajdująca się na przeciwko kościoła, zmizerniała i zaczęła padać w ruinę wtedy to wybudowano drugą szkołę, która jest czynna po dziś dzień. Kilka lat temu znajdowało się tutaj osiem klas podstawowych, ale kiedy zostało wybudowane gimnazjum w Strzeleczkach zostało tylko sześć klas podstawowych. Za szkołą znajdują się dwa duże boiska szkolne. Jedno do gry w piłkę nożną, a drugie do gry w koszykówkę.