Smolarnia-nazwa wsi wywodzi się od pozyskiwania smoły z drzew iglastych okolicznych lasów. Początki osady pochodzą z XVIII w - pierwsza polska nazwa to Pechutte.zajmuje powierzchnię 1259 ha, z czego tylko 129 ha to użytki rolne, resztę stanowią lasy. Główną atrakcją w wsi jest"

  • las - miejsce rekreacji i wycieczek.

  • Zabytkowa kapliczka z XIX wieku

  • dzwonnica w Smolarni.

  • Pomnik ku czci poległych w czasie I i II wojny światowej.

  • Remiza strażacka w Smolarni.

  • Figura św. Floriana-patrona strażaków.

  • Budynek dawnej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Smolarni..

  • Kawiarnia ,,OMEGA,