Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Racławiczkach

 • mgr Iwona Chojnacka - dyrektor szkoły (historia)

 • mgr  Joanna Krause  (matematyka)

 • mgr Maria Fitz  (edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo klasa 3)

 • mgr Sabina Stefanowska  (edukacja wczesnoszkolna, WDŻ, zajęcia rewalidacyjne, wychowawstwo klasa 1)

 • mgr Kariona Józef  (edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo klasa 2)

 • mgr Adam Glinka  (j. niemiecki, zajęcia komputerowe, wychowawstwo klasa 5)

 • mgr Alicja Kozdraś  (j. polski, wychowawstwo klasy 4)

 • mgr Joanna Sędzicka (j. angielski, przyroda, wychowawstwo klasa 6)

 • mgr Teresa Kowolik  (religia, plastyka, muzyka)

 • mgr Grzegorz Kucharczyk  (wychowanie fizyczne, technika)

 • mgr Leon Kaiser (geografia)

 • mgr Joanna Zub (biologia)

 • mgr Marzena Ficek (biblioteka szkolna)

W szkole w Racławiczkach  zatrudnione są również inne osoby:

 • Gabriela Wieja

 • Beata Hejna

 • Maria Rybarczyk

 • Joanna Malik