Oto krótka fotorelacja z wycieczki klas 1-3 do Opola w ramach projektu "Poznaj Polskę". Uczniowie odwiedzili "Muzeum Wsi Opolskiej" w Bierkowicach oraz Muzeum Piosenki Polskiej i McDonalda. Zapraszamy do galerii.

Galeria

W dniach 9-11 maja uczniowie klas 4-6 SP w Racławiczkach brali udział w wycieczce szkolnej do Warszawy w ramach projektu Poznaj Polskę.W jej ramach zwiedzili i zobaczyli: PKiN, gdzie wjechali windą na taras widokowy, by móc móc uchwycić Warszawę z lotu ptaka, Stadion Narodowy - męska część wycieczki byłaby mocno rozczarowania nie-byciem w tym miejscu, Wiszące Ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej, Nowy Świat, Starówkę, Cmentarz Powązkowski i Łazienki Królewskie z ichniejszymi wiewiórami, Centrum Nauki Kopernik. Mieli okazję zobaczyć także zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przejechać się metrem. Odwiedzili też Sejm RP dzięki uprzejmości Posła na Sejm Tomasza Kostusia.
Na nudę nie narzekali!
Zachęcamy do obejrzenia Galerii.

 

Galeria

 

            W celu zachęcenia uczniów do systematycznego dbania o swoje zęby, proponujemy udział w zabawie.

Zapraszamy dzieci i młodzież ( do 18 roku życia ) do udziału w małej loterii fantowej pod nazwą STOP PRÓCHNICY !!!!!!!!!!!!!!

 Uczeń/ Przedszkolak biorący udział w programie profilaktyki próchnicy, ma szanse wrzucić swój los i wygrać fajną nagrodę ??????

 Udział w loterii tylko dla uczniów objętych opieką profilaktyczną przez mobilny gabinet stomatologiczny ( DENTOBUS), w danej placówce szkolnej/ przedszkolnej.

 Los może wrzucić uczeń/przedszkolak mający zgodę rodzica/ opiekuna na badanie kontrolne oraz  świadczenia profilaktyczne ( świadczenie wykonywane w zależności od wskazań zdrowotnych  lekarza dentysty badającego ucznia oraz w niektórych grupach wiekowych – określonych przez NFZ)

Los wrzuca się do specjalnego pojemnika po wykonaniu badania kontrolnego i świadczeń profilaktycznych zapobiegających próchnicy.

Losowanie odbywa się po zakończeniu pracy w danej placówce.

Jeśli jest to Zespół-Szkolno Przedszkolny to nagrody są dwie ( w grupie przedszkolaków oraz w grupie uczniów )

                      ZAPRASZAMY

prezentacja

Gmina Strzeleczki otrzymała środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Poznaj Polskę’’.

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach otrzymała 19.016,00 zł dofinansowania.

Przedsięwzięcie mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci  poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.  Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W imieniu Wójta Gminy Strzeleczki, Pana Marka Pietruszki, jak i naszej społeczności szkolnej chcemy podziękować wszystkim biorącym udział w zbiórce darów dla dotkniętej wojną Ukrainy i jej mieszkańców. Pamiętajmy jednak, że to nie koniec i nasza pomoc będzie potrzebna w taki lub inny sposób w bliższej i dalszej przyszłości.