W dniach 9-11 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wyciecz szkolnej do Warszawy. Zachęcamy do obejrzenia galerii z tego wyjazdu.

 

Galeria

Gmina Strzeleczki otrzymała środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Poznaj Polskę’’.

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach otrzymała 19.016,00 zł dofinansowania.

Przedsięwzięcie mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci  poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.  Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W imieniu Wójta Gminy Strzeleczki, Pana Marka Pietruszki, jak i naszej społeczności szkolnej chcemy podziękować wszystkim biorącym udział w zbiórce darów dla dotkniętej wojną Ukrainy i jej mieszkańców. Pamiętajmy jednak, że to nie koniec i nasza pomoc będzie potrzebna w taki lub inny sposób w bliższej i dalszej przyszłości.

 

            W celu zachęcenia uczniów do systematycznego dbania o swoje zęby, proponujemy udział w zabawie.

Zapraszamy dzieci i młodzież ( do 18 roku życia ) do udziału w małej loterii fantowej pod nazwą STOP PRÓCHNICY !!!!!!!!!!!!!!

 Uczeń/ Przedszkolak biorący udział w programie profilaktyki próchnicy, ma szanse wrzucić swój los i wygrać fajną nagrodę ??????

 Udział w loterii tylko dla uczniów objętych opieką profilaktyczną przez mobilny gabinet stomatologiczny ( DENTOBUS), w danej placówce szkolnej/ przedszkolnej.

 Los może wrzucić uczeń/przedszkolak mający zgodę rodzica/ opiekuna na badanie kontrolne oraz  świadczenia profilaktyczne ( świadczenie wykonywane w zależności od wskazań zdrowotnych  lekarza dentysty badającego ucznia oraz w niektórych grupach wiekowych – określonych przez NFZ)

Los wrzuca się do specjalnego pojemnika po wykonaniu badania kontrolnego i świadczeń profilaktycznych zapobiegających próchnicy.

Losowanie odbywa się po zakończeniu pracy w danej placówce.

Jeśli jest to Zespół-Szkolno Przedszkolny to nagrody są dwie ( w grupie przedszkolaków oraz w grupie uczniów )

                      ZAPRASZAMY

prezentacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza wszsytkich uczniów do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Regulamin konkursu poniżej.