Dzień wszystkich pracowników szkoły.

Klasa 6 pod nadzorem P. Asi Krause przygotowała przedstawienie, w którym, całkiem przypadkiem oczywiście, mogliśmy zobaczyć siebie w przerysowanych i pięknie udźwiękowionych wersjach.

Gra aktorska uczniów wprawiła wszystkich w dobry nastrój i nie było osoby na sali, która nie uśmiechnęła się na widok błagającego Dawida, czy śpiewajacego Tobiasza, podróżującego palcem po mapie Kamila, czy całej klasy usiłującej pokazać swe umiejętności podczas lekcji wf

Wokalnie szóstakom towarzyszyły dzieci z klasy 4 i 5, które były przygotowywane przez P. Teresę Kowolik

Mamy nadzieję, że wszystkie zaangażowane strony: obsługa szkoły, emerytowani i czynni nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice, miały okazje miło spędzić ten dzień. Mamy również nadzieję, że w podobnych nastrojach będzie upływał nam ten rok i kolejne szkolne lata

Dziękujemy: paniom Asiom i Teresie za przygotowanie apelu, gościom za przybycie, uczniom za bezbłędnie odegrane role oraz śpiew i rodzicom za wszelką pomoc