Ostatniego piątku nasze uczennice wzięły udział w Koncercie dla Pokoju w SP w Strzeleczkach.

Przedstawiamy krotka relacje fotograficzną.

Pani Tereso, dziewczyny - dziękujemy za występ i godne reprezentowanie szkoły!