Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza wszsytkich uczniów do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Regulamin konkursu poniżej.

regulamin