W imieniu Wójta Gminy Strzeleczki, Pana Marka Pietruszki, jak i naszej społeczności szkolnej chcemy podziękować wszystkim biorącym udział w zbiórce darów dla dotkniętej wojną Ukrainy i jej mieszkańców. Pamiętajmy jednak, że to nie koniec i nasza pomoc będzie potrzebna w taki lub inny sposób w bliższej i dalszej przyszłości.