W celu zachęcenia uczniów do systematycznego dbania o swoje zęby, proponujemy udział w zabawie.

Zapraszamy dzieci i młodzież ( do 18 roku życia ) do udziału w małej loterii fantowej pod nazwą STOP PRÓCHNICY !!!!!!!!!!!!!!

 Uczeń/ Przedszkolak biorący udział w programie profilaktyki próchnicy, ma szanse wrzucić swój los i wygrać fajną nagrodę ??????

 Udział w loterii tylko dla uczniów objętych opieką profilaktyczną przez mobilny gabinet stomatologiczny ( DENTOBUS), w danej placówce szkolnej/ przedszkolnej.

 Los może wrzucić uczeń/przedszkolak mający zgodę rodzica/ opiekuna na badanie kontrolne oraz  świadczenia profilaktyczne ( świadczenie wykonywane w zależności od wskazań zdrowotnych  lekarza dentysty badającego ucznia oraz w niektórych grupach wiekowych – określonych przez NFZ)

Los wrzuca się do specjalnego pojemnika po wykonaniu badania kontrolnego i świadczeń profilaktycznych zapobiegających próchnicy.

Losowanie odbywa się po zakończeniu pracy w danej placówce.

Jeśli jest to Zespół-Szkolno Przedszkolny to nagrody są dwie ( w grupie przedszkolaków oraz w grupie uczniów )

                      ZAPRASZAMY

prezentacja